JADRAN TUNA

JADRAN TUNA

Jadran Tuna je osnovana 1997, sa sjedištem u industrijskoj zoni Biograda na moru. Hladnjača ima kapacitet 2200 tona.

Uzgajalište se nalazi 7 Nm od logističkog centra i ima kapacitet proizvodnje 1250 t. Registrirana je pri ICCAT-u pod brojem ATEU1HRV00008.

Jadran tuna je u vlasništvu ribarskih obitelji koje predstavljaju tradiciju i povijest hrvatskog ribarstva. Tvrtka posjeduje ribarske brodove, logističke brodove i brodove za opsluživanje farme.

Pročitaj više...

Ribolovna zona Jabuka

Zbog iznimno čistog mora, jakih struja i visokog saliniteta ribolovna zona Jabuka na središnjem Jadranu je izrazito podobna za ribarenje.

Stanište velikih populacija plave ribe privlači jata tuna tijekom ribolovne sezone.

Ulovljena tuna teži između 8 i 20 kg po jedinki. Ulovljena riba se tegli u kavezima na lokaciju našeg uzgajališta udaljenog otprilike 80 Nm.

Ribolovna zona Jabuka